Nyheder

OSMTH Denmark samler ind og støtter vore danske veteraner.

OSMTH Denmark støtter Red Barnet. OSMTH Støtter indsamling til den Armensk Apostolsk kirke i Danmark.NYT !


For nylig krig og konflikter i Armenien har gjort at  kristne mennesker har mistet deres hjem, og ikke mindst deres forråd af mad, som skulle have brødfødet dem vinteren over.


Disse mennesker mangler derfor en mulighed for at kunne komme over vinteren på en forsvarlig måde uden at skulle sulte eller mangle til dagen af vejen.


Den armensk-apostolske kirke hjælper alt hvad den kan, men mangler stadig støtte i form af økonomi til at kunne hjælp med mad. Det er tale om en periode på de næste 4-5 mdr. hvorefter den Armenske regering tolkes at selv kunne hjælpe videre.


Den armensk-apostolske kirkes menighed i Danmark har givet tilsagn om at ville forsøge at hjælpe med økonomi til projektet.


OSMTH Denmark ønsker at hjælpe i samarbejde med den armensk-apostolske kirkes menighed i Danmark. Der er derfor lavet en indsamling på sociale medier. En indsamling der går ubeskåret til mad til et antal familier/personer og som den armensk-apostolske kirke i Armenien sørger for at blive tilført de personer som er hårdest ramt.


Det er den armensk-apostolske kirkes folk der indkøber og skaffer maden, samt deler den ud. Det er også de samme folk der skaber kontakten imellem de mennesker der hjælpes og til dem der donere, såfremt donator ønsker dette.


Det er projektets kerne, at dem der hjælper kan komme i direkte kontakt med dem der hjælpes. Dette er også en sikkerhed for at et doneret beløb også havner det rigtige sted.


Hvordan kan jeg hjælpe ?


Du kan selv, eller bede andre om at donere små som store beløb, alle beløb tæller.

Der doneres til OSMTH Denmark,s projektkonto på reg. 5479 konto 7337598 eller

Mobil Pay 892780Alle beløb går ubeskåret til Armenske familier der mangler mad.


Ønsker du kontakt til den familie der hjælpes, kontakter du Artur Alaverdyan på mail aa@armenskkirke.dk 


Ønsker du kontakt til OSMTH Denmark omkring større donering eller spørgsmål, så skriv til info@osmthdenmark.dk


Hjælp os med at hjælpe andre !

______________________________________________________


Red Barnet og OSMTH samarbejder med afholdelse af diverse lejre for børn.

Der er tale om lejerledelse for den enkelte lejer, således alt går som planlagt, og at specielle forhold til Corona overholdes. 


Grundet Cowid 19 er projekter sat på venteposition, men der udføres mange Silent Knight opgaver.